Van Drenthhal naar Buurtfabriek

Buurtfabriek initiatiefnemers

Na een oproep van Stadsdeel Oost mee te denken over een nieuwe invulling van de Drenthhal hebben QRU,  Buurtcoöperatie de Eester en Stichting Do Yourself de handen ineen geslagen. Zij ontwikkelden een plan  voor dit karakteristieke fabrieksgebouw op het Cruquiuseiland in Amsterdam Oost, de Buurtfabriek. 

De Buurtfabriek wordt een plek waar een scala aan sociale, culturele en circulaire activiteiten met en voor  buurtbewoners wordt georganiseerd. Het plan voorziet ondermeer in een kringloopwinkel 2.0 met een  reparatieatelier en een deellocatie.  

Waarom een Buurtfabriek ? 

Veel bewoners laten weten dat ze graag een plek in de buurt willen waar verschillende sociale, culturele en  duurzame initiatieven tot uiting kunnen komen. Naast de eerder genoemde onderdelen, vinden er ook  evenementen, workshops en andere bijeenkomsten plaats in de Buurtfabriek. De initiatiefnemers  nemen (samen met de buurt) elk een deel van de programmering op zich. QRU, Buurtcoöperatie de Eester  en Stichting Do Yourself zijn al jaren onderdeel van het Oostelijk Havengebied.  

Wat komt er in de Buurtfabriek? 

• Plek voor buurtbewoners om samen te komen  

• Plek voor initiatieven en ideeën van buurtbewoners  

 • Kringloopwinkel 2.0 met reparatieatelier 

• QRU: rommelmarkten, food nights, workshops, expositie theater en sport en spel 

• Deellocatie van elektrisch vervoer en gereedschappen 

• Stichting Do Yourself, jongeren & reïntegratie 

• Groeikas, plek voor groenten en vergaderruimte 

Het plan voor de Buurtfabriek wordt voorgelegd aan de Stadsdeelcommissie Oost en het Dagelijks  Bestuur en bespreken dat in september 2021. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt en een tender document opgesteld voor de ontwikkeling van het perceel. De Gemeente Amsterdam stelt dit document op  tussen juni 2021 t/m december 2021 op. Begin 2022 wordt de tender uitgeschreven. In 2024 krijgt de renovatie van het gebouw vorm. 

Het hele plan kun je ophalen via deze link